Styrelsemöte 21.4.2019

Hälsningar från roddklubbens styrelsemöte!

Medlemsbrevet har sänts ut per e-post, försäkra dig om att din epostadress är aktuell! Roddsäsongen inleds den 25.5 kl. 13 med städning av kyrkbåtarna och flagghissning, Stormnäsvägen 100. Den 28.5 har Kimitoskolornas 8-klassister en skärgårdsdag och roddklubben tar dem ut på en roddtur med kyrkbåt.

Även i år hyr roddklubben ut två kajaker, infolappar sätts upp på anslagstavlorna. Hitis Byainfo sköter uthyrningen som är öppen den 18.6-18.8.

Roddlagen (herr- och damlaget) tar gärna emot nya frivilliga sammankallare/kontaktpersoner inför säsongen.

Den första roddträningen hålls onsdagen den 25.6 kl. 18. En utflyktsrodd till Söderlångvik gård ordnas onsdagen den 17.7.

Hitisrodden är den 27.7.2019 och inbjudan till deltagande lag skickas ut snart. Lotterivinster tas emot med tacksamhet!

Nästa styrelsemöte hålls den 25.6. Kontakta hitisroddklubb@gmail.com om det är något ni undrar över.

Annonser

Uppdaterad hemsida

Roddklubben har uppdaterat sin hemsida med aktuell information.

I styrelsen sitter Lillemor Wennerström (ordförande), Sonja Knuts-Söderlund (viceordförande), Kjell Wennström (sekreterare), Maria Engblom, Kim Groop, Henrik Lönnfeldt och Kaj-Viking Österberg. Suppleanternar är Lea Österberg, Henrik Rak och Wilhelm Liljeqvist. Else Werner fungerar som kassör utom styrelsen.

För medlemmar

Skulle du kunna fungera som kontaktperson för damlaget sommaren 2019? Kontakta Lea Österberg som har önskat avstå från uppgiften.

Också i år hyr roddklubben ut två kajaker. Förmånliga medlemspriser, se hemsidan!

Välkommen!

Välkommen till Hitis Roddklubbs blogg. Här publicerar vi aktuell information gällande verksamheten. Du kan prenumerera på bloggen till din e-post om du vill hålla dig uppdaterad med nya inlägg.

Vi önskar gamla och nya roddare med i verksamheten och hoppas på en rofylld sommarsäsong!

Hitisrodden 2017