Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Glad Valborg!

Snart kan vi börja ro igen men först firar vi Valborg. Hoppas ni kan njuta av grönskan och fågelsången trots svalt väder.

Vi ser fram emot att börja ro efter midsommar dvs. onsdagen den 28.6 kl 18. Lördagen den 5.8 ordnar vi en nystart för Hitisrodden med Vikare som händelsen centrum.

Roddklubbens medlemsbrev är utskickat till medlemmarnas e-post men har du inte fått brevet eller du vet någon medlem som blivit utan brev sätt då ett meddelade om det till hitisroddklubb@gmail.com!

Ha en skön vår!

Roddklubben önskar alla en varm och trygg julhelg

Vi går mot ljusare tider, både vad gäller längre och ljusare dagar och vad alla julens ljus bidrar med.

Då snön och ibland regnet vräker ner så kan vi minnas sommarens trevliga aktiviteter med roddklubben. Roddagen (Hitisrodden) uteblev men istället gjorde vi två trevliga roddutflykter. Den ena utflykten ledde till Orrgrundet för att uppvakta Lefa med anledning av hans 80-års dag. Lefa och Rosa bjöd roddklubben storstilat och det tackar vi för. Den andra rodden, den längre, gjorde vi till Åssmansskär där Caroline och Mårten bjöd oss på välsmakande fransk fisksoppa.

Under hösten har båtarna stuvats in i klubbens båtskjul och vi hoppas att vi snart kan ta ut dem igen. Stort Tack till er alla som har rott, styrt och deltagit i Roddklubbens verksamhet.

Med dessa ord vill vi önska Er alla en riktigt varm och fridfull julhelg och uppmana alla att ta julen med ro. Vi ses igen när snö och is har smält och dagarna blivit längre, ljusare och varmare.

Lillemor och Kjell för Roddklubben.

Roddklubben höll ordinarie årsmöte

Roddklubben höll sitt ordinarie årsmöte idag lördag 29.10 på Hitis FBK:s brandstation. Roddklubbens verksamhetsår är lite olämpligt från 1.10 till 30.9 vilket medför att alla medlemmar inte har möjlighet att delta i mötet så här sent på hösten men till vår stora glädje deltog nio aktiva klubbmedlemmar i mötet i dag.

I enlighet med stadgarna avhandlades det gångna verksamhetsåret som trots den uteblivna Hitisrodden konstaterades ha varit en aktiv roddsäsong med två fina utflykter. Ekonomiskt visade resultatet ett litet plus. Då verksamhetsgranskaren inte heller hade något att påtala angående klubbens skötsel kunde mötet också bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och kompletterades med Mårten Aspelin som ordinarie och Åsa Juslin som suppleant.

Planerna för nästa roddsäsong innefattar klubbens alla verksamhetsformer med roddträning och utflyktsrodd samt naturligtvis en nystart för Hitisrodden.

Roddsäsongen är slut och solen står lågt men snart stundar en ny roddsäsong!

Kallelse till årsmöte

Roddklubbens verksamhetsår är från 1.10 till 30.9. och vid avslutat verksamhetsår hålls ett årsmöte där vi går igenom året som gått och planerarna för kommande säsong.

Under säsongen hann vi träningsro 9 gånger och genomföra två minnesvärda utflykter. Ibland har vi fyllt både Hitis och HilDa och ibland har vi rott med en mixed båt. Säsongen börjar alltid med städning av båtarna och det gör vi tillsammans och vi brukar vara många på plats med borstar och dammsugare.

Vi har två fina och välskötta kyrkbåtar och för uthyrning finns två kajaker som i år har varit i flitig användning.

Nu har vi tre somrar (2020, 2021,2022) bakom oss utan att kunna ordna en Roddag för lokala roddare och inbjudna gäster. Roddagen finns med med i verksamhetsplanen också för nästa säsong.

Vi ses på årsmötet!

Hitisrodden är inhiberad

Först vill vi rikta ett stort tack till dem som har anmält sej till Roddagen och till dem som har frågat ”när och hur” den ordnas. Tyvärr var det inte så många detta år så vi satsar stort nästa år och fyller båtarna med roddare.

Vi har hunnit med två fina utflykter och vi har rott i med- och motvind men fjolårets utflykt till Rousal Brygghus slår nog alla rekord i hårt väder. Vi kom helskinnade till hemhamnen dock lite våta den gången.

Vi ror ännu några gånger i juli och sen får vi se om det blir någon månskensrodd eller dylikt.

Innan båtarna sätts in i skjulet så ska vi bygga bockar att sätta under båtarna för att undvika ”bananbåtar”. Birger har svetsat stöd som nu finns under Hilda. Kolla dem innan båten tas ut!

Ha det gott tills vi ror igen!

Utflykter och annat

Onsdagen den 13.7. kl 16 ror vi till Orrgrunnet för att besöka Lefa&Rosa. Lefa har fungerat som klubbens rådgivare och tränare i rodd med kyrkbåt sen klubben grundades. Han har inte ständigt varit närvarande då vid rott men gett oss vid tillfälle goda råd som bygger på lång erfarenhet av rodd. Han är också klubbensverksamhetsgranskare och följer gärna med vad vi gör i klubben.

Lördagen den 16.7. ror vi till Ossmanskär för att besöka Caroline&Mårten. Vi startar kl 11 från Hitis.

Årets Hitis Roddag uteblir pga svagt intresse men vi ror som planerat ons. kväll kl 18 och lör. morgon kl 10 fram till lör. 30.7.

Det är viktigt att du anmäler dig till roddturerna för det inverkar på hur många båtar vi tar ut. Några gånger har vi rott med en (1) båt och då med ”mixed” besättning (15 roddare).

Glad midsommar!

Vi vill önska alla roddare och klubbvänner en riktigt skön och glad midsommer.

Om du rör dig på sjön med roddbåt, kajak eller annan farkost förvissa dej om att färden blir trygg och säker och en klar midsommar till sjöss är alltid att föredra.

Vi börjar roddsäsongen onsdagen den 29.6. kl 15 med att städa båtarna och smörja skenorna till glidbänkarna. Servering!!

Hilda har fått en ny trailer som tas i användning samma kväll. Roddturen startar kl 18. Anmäl ditt deltagande till Cajus och/el Lillemor (whatsapp).

Glad midsommar!

Vi har roddsäsongen här, ta ut båtarna!

Vi går mot ljusare tider och snart har vi sommarmånaderna här. Än kan det ligga snö kvar men havet är öppet och det är dags att tänka på kyrkbåtsrodd.

Planerna är att genomföra en normal roddsäsong men vi förbehåller oss fortfarande rätt att vid behov rätta oss efter myndigheternas direktiv. 

Vi är tänkt öppna ”roddsäsongen” redan i maj närmare bestämt 27.5, genom att sätta kyrkbåtarna i skick med målet att kunna ro till invigningen av den nya bryggan i Vikare och delta i festligheterna. Anmäl ditt intresse att ro till Vikare till tel 0400 638 323 (SMS, whatsApp) senast ons. 26.5. Vi startar kl 15-tiden.

Roddträningarna genomförs enligt traditionell modell, onsdag kväll och lördag förmiddag med början onsdagen efter midsommar.

Efter två års paus kommer roddklubben att ordna den traditionella Hitisrodden den 30.7. Vi hoppas på många deltagare och ett glatt återseende i roddens tecken . Småbåtarna och kanoterna/kajakerna kommer att få ett eget race.

Roddklubbens kajaker kommer att vara till uthyrning som senaste sommar med början 1.6. Information om uthyrningen finns i medlemsbrevet.

Medlemsbrev har sänts till alla medlemmar som klubben har e-postadress till. Ifall Du inte fått något medlemsbrev kan du sända e-post till kjell.wennstrom@sfp.fi så får vi din adress.

Klubben önskar Er alla en riktigt fin maj i väntan på roddsäsongen.