Styrelsemöte 21.4.2019

Hälsningar från roddklubbens styrelsemöte!

Medlemsbrevet har sänts ut per e-post, försäkra dig om att din epostadress är aktuell! Roddsäsongen inleds den 25.5 kl. 13 med städning av kyrkbåtarna och flagghissning, Stormnäsvägen 100. Den 28.5 har Kimitoskolornas 8-klassister en skärgårdsdag och roddklubben tar dem ut på en roddtur med kyrkbåt.

Även i år hyr roddklubben ut två kajaker, infolappar sätts upp på anslagstavlorna. Hitis Byainfo sköter uthyrningen som är öppen den 18.6-18.8.

Roddlagen (herr- och damlaget) tar gärna emot nya frivilliga sammankallare/kontaktpersoner inför säsongen.

Den första roddträningen hålls onsdagen den 25.6 kl. 18. En utflyktsrodd till Söderlångvik gård ordnas onsdagen den 17.7.

Hitisrodden är den 27.7.2019 och inbjudan till deltagande lag skickas ut snart. Lotterivinster tas emot med tacksamhet!

Nästa styrelsemöte hålls den 25.6. Kontakta hitisroddklubb@gmail.com om det är något ni undrar över.