Hälsningar från Roddklubbens årsmöte

Ett verksamhetsår är till ända, och ett nytt står för dörren. Åtta medlemmar tog tillfället i akt och kom till årsmöte. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes därefter i sin helhet. Och förutom de stadgeenliga ärendena fördes en livlig och givande diskussion om föreningens kommande verksamhet.  

Sommarens utflyktsrodd till Söderlångvik gård visade att det även går bra med lite längre utflykter, så länge man tar det med ro. Inkommande sommars utflyktsmål diskutterades, och förslagen lämnades åt den nygamla styrelsen. Medlet av juli konstaterades vara en lämplig tid för utflyktsrodden

Den traditionella Hitisrodden kommer i sommar att gå av stapeln som tidigare sista lördagen i juli, den 25.7.2020, förhoppningsvis inte i riktigt lika varmt väder som senaste sommar. 

Under roddsäsongen kommer klubben att fortsätta att hyra ut kajaker till hugade paddlare.

Och naturligtvis ska roddsäsongen avslutas med en månskensrodd en lämplig kväll i augusti före det blir dags att avsluta roddverksamheten med att sätta in klubbens båtar i vinterkvarter.

Efter årsmötet flyttade ännu en roddergometer in i Hitis fbk:s mötesrum så nu går det bra att träna parvis eller i sällskap hur man vill ta det.

Styrelsen