BRANDSTATIONENS GYM ÄR STÄNGT

Roddklubben informerar,

att BRANDSTATIONENS GYM ÄR STÄNGT tillsvidare!

Enligt direktiv från räddningsverket uppmanas man att minska alla aktiviteter i brandstationen för att minska risken för smitta, och att alla förutom alarmavdelningens medlemmar inte får vistas där.

Detta medför att Roddklubbens medlemmar inte kan använda sina roddergometrar i brandstationen under tiden.

Roddklubben hoppas på förståelse!