Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Roddklubben höll ordinarie årsmöte

Roddklubben höll sitt ordinarie årsmöte idag lördag 29.10 på Hitis FBK:s brandstation. Roddklubbens verksamhetsår är lite olämpligt från 1.10 till 30.9 vilket medför att alla medlemmar inte har möjlighet att delta i mötet så här sent på hösten men till vår stora glädje deltog nio aktiva klubbmedlemmar i mötet i dag.

I enlighet med stadgarna avhandlades det gångna verksamhetsåret som trots den uteblivna Hitisrodden konstaterades ha varit en aktiv roddsäsong med två fina utflykter. Ekonomiskt visade resultatet ett litet plus. Då verksamhetsgranskaren inte heller hade något att påtala angående klubbens skötsel kunde mötet också bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen omvaldes i sin helhet och kompletterades med Mårten Aspelin som ordinarie och Åsa Juslin som suppleant.

Planerna för nästa roddsäsong innefattar klubbens alla verksamhetsformer med roddträning och utflyktsrodd samt naturligtvis en nystart för Hitisrodden.

Roddsäsongen är slut och solen står lågt men snart stundar en ny roddsäsong!

Kallelse till årsmöte

Roddklubbens verksamhetsår är från 1.10 till 30.9. och vid avslutat verksamhetsår hålls ett årsmöte där vi går igenom året som gått och planerarna för kommande säsong.

Under säsongen hann vi träningsro 9 gånger och genomföra två minnesvärda utflykter. Ibland har vi fyllt både Hitis och HilDa och ibland har vi rott med en mixed båt. Säsongen börjar alltid med städning av båtarna och det gör vi tillsammans och vi brukar vara många på plats med borstar och dammsugare.

Vi har två fina och välskötta kyrkbåtar och för uthyrning finns två kajaker som i år har varit i flitig användning.

Nu har vi tre somrar (2020, 2021,2022) bakom oss utan att kunna ordna en Roddag för lokala roddare och inbjudna gäster. Roddagen finns med med i verksamhetsplanen också för nästa säsong.

Vi ses på årsmötet!