Onsdagens cykelutflykt till Hitis kyrkby blev en mycket lyckad utflykt.

Roddklubben på minnesmärket över Rosala gamla skola

Vi startade som planerat kl 18, 15 glada ”roddare” – en full kyrkbåt, från Rosala skola så att alla skulle få cykla lika långt.

Kvällen program i Hitis började med att vi bekantade oss med hällristningarna i Vikare. Hällristningarna från slutet av 1800-talet var svåra att tyda bl.a. på grund av att de delvis var övervuxna av lavor och dylikt. Men vi kunde konstatera att de var på ryska och det hjälpt inte ens att vi hade de som kunde ryska med på utflykten.

Hitis fbk:s nya brandstation är välutrustad och väl förberedd…

Därefter besökte vi Hitis Fbk:s ”nya” stationshus där vi guidades av Christian och Viktor, som presenterade både beredskapen att släcka bränder och första respons verksamheten. Roddklubben kunde konstatera att utrustningen och beredskapen är god. Värt att nämna är att första responsgruppens bil, som kanske enda i landet, innehåller en bår, vilket Hitis skärgårdsförhållanden föranleder.

Ett litet, litet minne över nån som inte kom hela vägen fram

Sedan fortsatte utflykten till Hitis ”nya” begravningsplats, som trots att den var i användning en mycket kort tid berättar om svåra tider och hårda strapatser som krävde sina offer. Tyvärr var inte marken där den nya begravningsplatsen ligger inte lämplig för ändamålet och behovet minskade när bygdens befolkning minskade p.g.a. utflyttningen från skärgården.

Och så fortsatte utflyktsdeltagarna till galgberget invid Hitis ungdomslokal där Finlands sista offentliga avrättning skedde. Galgberget är väl inget mer än en större stenhäll på granntomten till ungdomslokalen, men tack vare i saken insatta medlemmar blev besöket ett intressant och givande slut på cykelutflykten.

Galgbacken i Hitis är oansenlig i förhållande till sin historia

Efter att det officiella programmet på onsdagens cykelutfärd var överstökat fortsatte en del av deltagarna med en välförtjänt vätskepaus p.g.a. vädergudarna på verandan hos Vivan och Per-Göran.

Roddklubben tackar Hitisgänget för ett givande program för cykelutflykten.

Nästa onsdag den 15.7.2020 gör vi en cykelutflykt till Högsåra med lunch på Farmors café och eftersläckning på Rumpan bar

Kom ihåg att anmäla Ert deltagande och lunch till Lillemor eller Kjell, kontaktuppgifter nedan.

Vi startar med Aurora kl. 10 från Långnäs.

Högsåra färjan avgår från Svartnäs kl 12.

Lunch på Farmors café kl 13.

Efter lunchen Blir det guidad tur i Kejsarhamnen ca. kl. 14:15, och därefter kan de som vill besöka Högsåra sevärdheter, ungdomslokalen Sunnanberg, Högsåra begravningsplats eller vindmöllorna…

Efter rundturen samlas vi för ett glas läskande på Rumpan bar, som öppnar kl 15, innan hemfärden, Högsåra färjan avgår från Högsåra kl 15:30, 17:00, 18:00 eller 19:00 och Aurora från Kasnäs 16:35, 18:30 eller sista turen 20:30

Anmäl er till ordf. Lillemor, 0400 638 323 eller Kjell, 0400 521 430, använd gärna SMS eller WhatsApp.

Och därefter gör vi en cykeltur varje onsdag fram till den 1.8.2020.

OBS! Roddklubben rekomenterar att utflyktsdeltagarna använder cykelhjälm!